Aktuality
 
 

 
 
 
 

Aktuality

 • Web stránky do roku 2017 sú na saj2017.saj.sk
 • 46. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (https://www.europeanyoga.org/congress/en/), 25.-30. august 2019.  Téma: Spiritualita 21. storočia. Účastníci z radov členov členských organizácií SAJ budú mať zľavu  na vložnom  ak nás bude viac ako 10. Informácie: spjke@netkosice.sk
 • Medzinárodný deň jogy - 21.6.2019. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..
  30.06.2018
 • Zasadnutie valnej hromady a výboru EUY v Zinale -  august 2019
  1.10.2018
 • Prosíme cvičiteľov, ktorí končili kurzy SAJ, aby si aktualizovali kvalifikáciu a prihlásili sa na SAJ (spjke@netkosice.sk) ohľadom nových legislatívnych zmien inštruktorstva (cvičiteľstva) jogy.
  1.10.2016
 • Dr. Anuradha Choudry  a Dr. Vinayachandra z Jainskej Univerzity v Bangalore budú mať wekend o jogovej psychológii a jogovej sanskritskej terminológii (sept. 2017), Košice
  20.2.2015
 • Diskusné príspevky
  30.8.2010
 • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studies.  spirituality-studies.org   Tento unikátny časopis je otvorený aj pre autorov z radov členov  SAJ.
 
 
 

Slovenská asociácia jogy