SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV JOGY KOŠICE

Kováčska 16, SK-040 01 KOŠICE, IČO: 680290

 

Venujte týždeň pre svoje duševné a telesné zdravie

Príďte na náš tohoročný - už 12. - letný kurz jogy

 

od 7.8. do 13.8. 2006  

Téma:

Joga pre náš život

Miesto kurzu: Hotel Opál, Dubovica (okr. Sabinov)

Ubytovanie: v hoteli v 2-4 posteľových izbách (WC a sprchy sú v každej izbe).

Lektori: G.M. Timčák, J. Jablonská,  P. Mišík, Ivo Sedláček, Lektori detí: Z. Pirická, V. Tarnociová, E. Kubincová,

Živá akustická hudba: Ivo Sedláček, a G.M. Timčák (všetci sú certifikovaní učitelia s dlhoročnou skúsenosťou)

Strava: vegetariánska (je tam dobrá kuchyňa)

Cena kurzu: 3990 Sk (ubytovanie v hoteli) pre dospelých a pre deti od 5 do 12r 3500.-Sk.  Pre našich tohoročných sponzorov ponúkame zľavu podľa výšky príspevku na činnosť SPJ do 25%. Po obdržaní oznámenia o prijatí, zálohu 2000 Sk prosíme uhradiť do 1.5.2006, zbytok kurzovného uhraďte do 30.6.2006. Zálohu resp. kurzovné prosíme uhradiť zloženkou na našu adresu alebo na účet  s názvom  “Spoločnosť priateľov jogy, Kováčska 16, Košice” (VÚB Košice Strojárenská č.ú. 13335-512/0200). Ak úhradu do daného termínu neobdržíme, Vaše miesto musíme poskytnúť náhradníkovi. Pri odrieknutí účasti do 30.6.2006 vraciame 50% zálohy, po tomto termíne kurzovné vieme vrátiť 40% kurzovného iba ak nájdeme za Vás náhradníka (vyplýva to z našich zmluvných záväzkov voči hotelu).

Kurz je vhodný aj pre  začiatočníkov. Deti mladšie ako 5 a staršie ako 12 rokov (resp. dieťa bez rodiča) žiaľ neprijímame na kurz. V prihláške prosíme uviesť vek a počet detí.

Program:

Tohoročný program venuje zvláštnu pozornosť umeniu nestratiť svoju integritu v našom stále sa zrýchľujúcom a zneisťujúcom sa živote. Kurz je pre tých, čo jogu už cvičiť začali, alebo chcú začať intenzívnejšie cvičenia. Cvičia sa základné prípravné cvičenia, techniky jogovej hygieny, ásány, pránájáma, práca na svojej emočnej a spirituálnej inteligencii, mantry, jogová meditácia, kapálabháti so živou hudobnou podporou, relaxácia so živou hudbou, Savita Joga, večerné multimediálne prednášky, diskusie. Individuálne možnosť prediskutovať svoj cvičebný program resp prípadne ťažkosti s lektormi počas vyhradeného času. V rámci programu je možný aj rad doplnkových aktivít (masáž, prírodné liečivé prostriedky, plávanie). Pre deti je zabezpečený cvičebný a aktívny tvorivý program.  Pravidelná účasť dospelých a detí na programe je potrebná. Na kurze nie je prípustný konzum alkoholu.

*

Miesto kurzu je v oblasti nad obcou Dubovica, blízko sú aj krásne výletné miesta. Je to veľmi príjemné prírodné prostredie s výborným vzduchom (pozri www.spj.saj.sk).

Nástup na kurz bude 7.augusta 2006 (pondelok) poobede od 13. do 17h. O 18h je už večera.

Informácie: tel. 055 6022899, 6023131, e-mail: gmtkg@tuke.sk, jjkgm@tuke.sk, spjke@stonline.sk

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Záväzná prihláška  - zašlite prosím najneskôr do 30.3.2006 na adresu SPJ

Meno

 

 

Dátum narodenia

 

 

Adresa

 

Zamestnanie

 

 

 

e-mail:

 

Tel./fax:

 

Koľko rokov cvičíte jogu, kde

 

Ak máte záujem prihlásiť deti, vyplňte prosím aj túto časť:

Meno dieťaťa:

Dátum narodenia

Dátum, podpis