Kurz jogy pod vedením košických cvičitelů

 

Ing. G. Timčáka, Ing. J. Jablonské, Ing. P. Bobera

 

Joga a vnitřní energie člověka

 

se ukuteční

ve dnech 29.července – 5. srpna 2005 na Trojáku

                                                       

Podařilo se zajistit náhradní pobyt za Kopnou v překrásném prostředí Hostýnských vrchu na Trojáku. V chatovém oběktu Metalplast Liník a.s. Pokud máte další vážné zájemce je podstaně zvýšená možnosť ubytování v stanech.

 

Cena pobytu:   chata 2.600 Kč                stan   2.400,- Kč.

 

Přihlášku s ofrankovanou obálkou a Vaší nadepsanou adresou zašlete nejpozději do 31.3.2006. Účastníci ze Slovenska obálku bez známky jen s uvedenou adresou. Zaslat na adresu: 

BERNARD Vojtěch

Čechova 39

750 02 Přerov

M: +420 731 235119

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A

 

JMÉNO A PŘIJMENÍ : ..........................................................................................................

 

ADRESA + TELEFON : ........................................................................................................

 

ROD.ČÍSLO :........................................... OBČ. PRŮKAZ: ..................................................

 

POSTEL                        PŮDA                     STAN                     POD ŠIRÁKEM

 

vybrané zakroužkujte  –  nehodící se škrtne