Prihláška na kurzy učiteľov jogy SAJ

 

Meno:

rodné:

Adresa:

PSČ:

Dátum nar.

Tel. doma:

v práci:

Fax:

E-mail:

URL:

Rodinný stav:

 

Aký je Váš zdravotný stav?

Vynikajúci ÿ dobrý ÿ vyhovujúciÿ

Ak máte zdravotné problémy, prosíme uveďte aké:

 

Pozn.: Učiteľský kurz je pre osoby s aspoň priemerným zdravím

Motivácia na absolvovanie kurzu:

 

Denne viem cvičeniu venovať:

ÿhodín / ÿ minút

Cvičím denne od r.

 

Doterajšie skúsenosti s jogou

Záujmy

Povolanie/kvalifikácie

Zamestnanie

 

 

 

 

 

Máte už nejakú kvalifikáciu cvičiteľa/učiteľa jogy?

 Áno      Nie  

Ak áno, kde a kedy Ste ju získali? Dokedy je kvalifikácia platná?

Máte už pedagogické/ andragogické skúsenosti?

Áno     Nie  

Vediete nejaké kurzy? Ak áno, stručne ich popíšte

 

 

 

 

Stravu mám:

Bežnú ÿ

Mliečno- vaječno- vegetariánsku ÿ

Mliečno- vegetariánsku ÿ

Veganskú ÿ

Makro

biotickú ÿ

Inú ÿ

Konzumujem alkohol:   áno ÿ            nie ÿ

Ak áno, aký/é šport/y?:

Fajčím ÿ

Nefajčím ÿ

Nešportujem ÿ

Športujem ÿ

Akých kurzov jogy (alebo príbuzných smerov) Ste sa už zúčastnili?:

Ak Ste ich absolvovali, v čom Vám pomohli?:

Mohli by Ste v práci našej organizácie pomôcť? Ánoÿ Nie ÿ

Ak áno v čom? Administratíva ÿ, Organizačné práce ÿ, Sponzorovanie akcií ÿ, Získanie telocvične ÿ

Iné (špecifikujte prosím): ...................................................................................................................

 

Prosím napíšte, kde ste sa o učiteľskom  kurze dozvedeli:

 

Dátum

Podpis

 

Ak chcete prihlášku poslať poštou, a kurz chcete absolvovať v Košiciach,  adresa je: SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE

Elektronickou poštou zasielajte prihlášky na: spjke@stonline.sk alebo saj@saj.sk

Pozn.: V prípade potreby pokračujte na druhej strane