Domov > Štruktúra SAJ > Výbor
 
 

 
 
 
 

Výbor

Členovia výboru 
Ing. S. Ftáčniková JS Bratislava
Doc.Ing. J. Jablonská CSc. SPJ Košice
Dr. K. Hodničová HUMATREND Košice (externý)
Dr. J. Miko Akadémia integrálneho zdravia, Prešov
E. Kubincová ZEČK Košice

Pozorovatelia
Ing. M. Rotrekl Praha
M. Vahl Budapešť
 Paed. Dr. J. Gajdoš PhD Bratislava
 
 
 

Slovenská asociácia jogy