Joga-Journal

Prvý virtuálny časopis o joge http://saj.sk/casopis

Obálka časopisu Joga pre každého