Domov > Členské organizácie
 
 

 
 
 
 

Členské organizácie

Jogová spoločnosť, Bratislava (http://www.joga.sk)
    Charakteristika | Správa o činnosti (2000-2003;2003-2006)

Spoločnosť priateľov jogy, Košice (http://www.spj.saj.sk)
    Charakteristika |

Savita Yoga International, Praha (http://savitayoga.com/contact/)
    Charakteristika |

Integrálna škola zdravia, telesnej a duchovnej kultúry, Prešov (www.jozefmiko.sk)
    Charakteristika |

JERAN - ZEČK Košice (www.jeran.sk)

Požiadali o členstvo

Samadhi Bratislava

Joga pre všetkých, Košice

Ako sa stať členom SAJ?

Pošlite nám prihlášku a kópiu Stanov na korešpondenčnú adresu SAJ. Prihláška.

 
 
 

Slovenská asociácia jogy