Posledná aktualizácia 2.10.2017


Optimalizované pre Internet Explorer 5.1 a vyššie vezie

Príhovor redaktora 

Pravda je jedna, ale pozeráme na ňu z rôznych strán
Pohľad verejnosti na jogu je dnes dosť jednoznačný, Joga sa dostala aj do bežnej reči (mantra, guru, karma,..) a objavila sa aj v marketingu, čo znamená, že je pre cieľové skupiny zrozumiteľná. Napriek tomu ale sa v náboženskej literatúre objavujú "varovné texty", ktoré hovoria o škodlivosti jogy (http://modlitba.sk/?p=2235). Keď si pripomenieme múdre slová ThDr. A, Fabiana (SME, 13.7.1996), ktorý hovorí, že mnohorakosť spirituality je potrebné si vážiť. Duchovná pravda je jedna, ale dá sa na ňu pozerať z rôznych uhlov. Dôležité je, aby priniesla ovocie. Najme teraz, keď Európa ale aj svet je testovaný nevídanými ťažkosťami (migrácia, terorizmus, vojny a hrozby vojen).
Tento rok bol v rámci SPJ ale aj členských organizácií SAJ bohatý. Skupina 13 jogistov z rôznych častí Slovenska boli na viactýždňovom pobyte v ašrame Swami VedaBharatiho, kde od rána do neskorého večera sa zdokonaľovali v rôznych aspektoch jogy. Potom skupina 15 jogistov z rôznych krajín V4 boli na kongrese Európskej únie jogy v Zinali (CH). Krásne prostredie a hodnotný program robil zážitok trvalým.
 
 
Všetko sa mení iba rámec je totožný
Deň jogy sa opäť slávil. Začalo to už 1. apríla, keď na Skalnatom plese SPJ ako aj Grandhotel V. Tatry zorganizovali deň jogy spojený s výstavou "India kolíska jogy" a výstavu fotografií o Indii Janky Jablonskej (1950-2016). Cvičilo sa v snehu za krásneho počasia.
Ale svet sa stáva ešte turbulentnejším ako doteraz. Dávno som nevidel výkazy o recentných seizmických aktivitách a ich korelácii s politickými pohybmi sveta. Neuveriteľné pohyby, neuveriteľne zvláštne stratégie v oblasti manažmentu migrácie, nečakané pohyby na politickej scéne v Británii, Turecku či USA. Atentáty moslimských fundamentalistov a stále viac sa vynárajúca kríza našej spotrebnej spoločnosti, ktorá po stránke "morálnej" nie je pripravená čeliť dynamike sebaistého Islamu. Ako keby Európa znovu čakala na dobyvačné snahy moslimov, ktoré sa udiali aj v 14.-17. storočí a vzhľadom na nové stratégie očakávateľnej "vojny", nevie sformovať účinnú koalíciu a taktiku. Pritom migrácia využíva pravidlá, ktoré Európa definovala.
Žiaľ, v tomto dynamickom procese joga a jej globálne aktivity zohrávajú malú rolu. Globálne meditácie či jadžne nepriniesli zlepšenie politickej klímy. Pritom sčasti nesie na tom vinu aj to, že jogu sa podarilo vo vedomí väčšiny ľudí "zdegradovať" na telesné cvičenia, ktoré k takýmto energeticko-informačným procesom nevedia pridať nič užitočné. Do istej miery je to aj "vina" indických učiteľov jogy, ktorí v 60ich rokoch minulého storočia priniesli na európsky "trh" cvičenia, ktoré sú viditeľné, s merateľnými účinkami a zanedbali ostatné časti jogy, o ktoré (snáď pre menšiu viditeľnosť účinkov) nebol až taký záujem. Tu boli úspešnejší budhisti, ktorí v tomto nenáboženskom náboženstve vedia poskytovať veľa stratégií, ktoré síce - ako to hovoril nebohý swami Veda Bharati - sú známe aj z jogy, avšak milióny ľudí sa uspokojuje s cvičeniami telesnými a pre meditácie užívajú iné školy. Konfúzia spirituality a náboženstva spôsobuje, že napr. u nás kresťanské náboženstvá jogu neobľubujú a tak žiaľ aj modlitby pre blaho ľudí a sveta sú - zdá sa - neúčinné mimo iných aj preto, lebo modlitbu nerobia v stave mysle, ktorú je najjednoduchšie sa naučiť  technikami známymi z jogy. Aj nedávno zosnulý kňaz Anton Srholec hovoril, že joga dáva jeho mysli to správne sústredenie potrebné k plnohodnotnej  omši. To by sa ale zišlo aj politikom, ktorí sa hrajú s národmi tak, že ich vábia na nepodložené sľuby, polopravdy a nepravdy a neuvedomujú si, že im to môže priniesť krátkodobé výhody, ale spôsobujú straty národom. A to nehovorím o karmických záťažiach. Oni ale takéto pojmy neberú v úvahu. Je zaujímavé, že sýrsky prezident Al-Assad o spojenectve s Ruskom hovorí ako o spojenectve založenom na hodnotách. Ako o niečom, čo pomáha priniesť späť pokoj obom krajinám. Ak sa však raz otvorí Pandorina skrinka deštruktívnych podnetov, pokoj sa dostáva do nedohľadna.  Joga ale  stále má možnosť pozitívneho vplyvu na ľudí. Aj ásany a relaxácie či dychové techniky pomáhajú získať pokoj mysle a možno, že raz nastane čas, keď ľudia, ktorí v upokojenom stave mysle budú od politikov žiadať zodpovedné zastupovanie ich záujmov a tým prispejú k pokoju na Zemi.
 
Joga a sťahovanie (niektorých) národov
Deň jogy bol oslávený vo veľkom štýle doma aj v zahraničí. V Indii cvičil na čele masy cvičencov sám pán ministerský predseda Modi. Preto dostal aj kritiku spolitizovania akcie. Pre jogu to ale bolo zaujímavé zviditeľnenie. Cvičiť vonku v meste a spoliehať sa nato, že sa okoloidúci pridá je zaujímavá skúsenosť. Ľudia sú však opatrní a neľahko sa pridávajú k niečomu, čo nepoznajú.
Medzičasom sa začalo sťahovanie národov. Sírčania, Iračania, Eritrejci, Afgáni a ďalší sa vydali na cestu do blahobytných štátov. Významná časť chcela zostať v anonymite. Zo státisícov ľudí to boli aspoň desaťtisíce. A už sa ozývajú Al Kaida, ISIS a ďalšie organizácie nabádajúce mladých migrantov na páchanie násilia. Žeby prišiel čas nielen paralelných kultúr v Európe ale aj "vojny teroru"? Na Blízkom Východe jogu cvičia väčšinou indickí robotníci. Objavuje sa joga aj v iných štátoch Blízkeho Východu a tiež ju pestujú najmä ženy. Korán o joge nehovorí, ale asi to nebude tam zásadný mierotvorný faktor. Ten by bol, keby sa mocnosti dohodli že podporia stabilitu a nie labilitu v regióne.
 
Svetový deň jogy
Dňa 11. decembra 2014 bol v OSN na podnet ministerského predsedu Indie p. Modiho odsúhlasený 21. jún ako "Svetový deň jogy (World Yoga Day)". P. Modi dokonca vytvoril ministerstvo AYUSH (Ministry Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) na oživenie týchto prastarých systémov v každodennej liečebnej praxi.  Začiatkom marca nový veľvyslanec Indickej republiky dal podnet na zvolanie zasadnutia na tému ako naplniť tento deň obsahom. To sa zatiaľ nepodarilo obdržať ani od úradu p. Modiho ani od uvedeného ministerstva a tak iniciatíva jeho excellencie Param Jit Manna je vítanou pomôckou pri naplnení tohto dňa obsahom.
 
SAJ spoluvydavateľom odborného časopisu
"spirituality studies"
V roku 2014 sa za spolupráce M. Dojčára a G.M. Timčáka ako aj technickej podpory P. Bobera a R. Klika ako aj ďalších, sa vytvorili organizácia "Spoločnosť pre štúdium spirituality (Society for Spirituality Studies), ktorá začala publikovať on-line, open source odborný časopis "Spirituality Studies". Európska únia jogy a Slovenská asociácia jogy sú spoluvydavateľmi tohto časopisu - pozri spirituality-studies.org.

Spirituality Studies is an international peer-reviewed scholarly open access journal of interdisciplinary nature promoting a deeper understanding of spiritual dimension of human reality. Through publishing peer-reviewed articles and reviews of noteworthy books, the journal aims to present significant developments in current studies in spirituality from a multi-disciplinary perspective. Such journal focusing on the experiential side of spirituality was long missing and one of its accents is in the area of yoga.

Teachers and tutors of the yoga community as well as researchers into spirituality and practitioners of spiritual quest are welcome to contribute to the 1st issue of the Journal papers relating to their experience with spirituality.

http://spiritualitystudies.saj.sk

 
 
40 rokov organizovanej výučby jogy v košiciach
V roku 1974 sa začali - na podnet MUDr. M.V. Bholeho - vytvárať podmienky pre  verejnú výučbu jogy v Košiciach. Trvalo to rok, kým potom v roku 1975 sa výučba realizovala v rámci zastrešujúcej organizácie. Jogu pod svoje krídla zobrala TJ Slávia VŠT, kde jeden zo zakladateľov - G.. Timčák viedol predtým speleoalpinistickú skupinu v rámci horolezeckého oddielu. Teraz na základe absolvovaných kurzov vo Veľkej Británii (London School of Meditation, Ramakrishna Mission London ai.) ako aj vlastných skúseností z obdobia 1958-1974 začal pracovať na metodike výučby jogy pre skupiny záujemcov za podmienok umožnených v rámci socializmu. V spolupráci s MUDr. M.V. Bholem, českými kolegami (Prof. Gregor, M. Svobodová, C. Dostálek V. Kaplanová ai.) a neskôr kolegami z Bratislavy sa začali vytvárať podmienky pre štandardizáciu obsahu kurzov. V tom čase ešte v ČSSR neexistovali kurzy cvičiteľov jogy. V roku 1975 sa v Košiciach začala oficiálna výučba jogy a v tejto tradícii pokračuje po r. 1990 Spoločnosť priateľov jogy. V apríli 2015 sa uskutoční výstava na túto tému.
 
 
Slovenská asociácia jogy 1992 - 2012
 
December 2012
Dnešok podľa katastrofistov už by nemal byť. Je zaujímavé ako citlivé je publikum na tému "katastrofa, koniec sveta".    Aj keď na tej téme si prihrievalo polievku množstvo "hráčov", ktorí neviem ako sa budú zajtra dívať do očí ich nasledujúcich ľudí (asi odpovedia, že ľudstvo sa polepšilo a tak budú len nebadateľné dopady). Všetky tie hnutia mali jedno pozitívum - nabádali aby ľudia sa polepšili a jedno negatívum - že ľudia po tomto dátume asi vkĺznu do bežných koľají. Je pravdou aj to, že analógia - negatívne emócie, hmotárstvo = nízke osobné energetické frekvencie, pozitívne, konštruktívne myšlienky a emócie ako aj duchovnosť = vysoké frekvencie má  .opodstatnenie. Vízia, že frekvenčný posun spôsobí, že ľudia s nízkymi frekvenciami zmiznú zo zeme, je žiaľ nepravdepodobná. Však sme sem všetci boli delegovaní, aby sme sa učili dobru a vzájomne produkovali všetky situácie potrebné k zlepšeniu sa.  Na každý pád silný záujem o spôsoby ako sa dožiť života v "Novom svete"  hovorí o odvekej túžbe ľudí žiť v mieri, pokoji a harmónii. Čímkoľvek k tomu vieme prispieť, je pozitívum.
Realita je však zatiaľ iná. Aká vidina napríklad hýbala účastníkmi kauzy emeritného arcibiskupa Bezáka? Dajú sa vytvárať hypotézy o skutočných príčinách  jeho odvolania, ale faktom zostáva, že "Arcibiskup s ľudskou tvárou" u svojich nadriadených a kolegov neuspel. Ba čo viac, zriekli sa ho ako keby smerom k nemu neplatili princípy kresťanskej lásky k blížnemu. A aj keď teraz má podporu veriacich svojej diecézy, žiaľ negatívna propaganda môže narušiť aj to. Mal som model možných príčin (http://www.facebook.com/messages/archived/85717204711), ale tento model sa ukázal byť nepodstatný, lebo zostáva iba človek Róbert Bezák, ktorý "nahliadol do studne tajomstiev", nemôže o tom hovoriť, stal sa "štvancom" a má iste pocit, že ho ukrižovali. Pod krížom ale nestoja jeho najbližší, iba vojaci dohliadajúci nato, aby "umrel". Nie fyzicky ale funkčne. Aká to škoda, že tak výborného človeka katolícka obec prakticky stráca pre neuveriteľný konzervatizmus a uzavretosť vo vnútri komunity. Ak pôjde študovať do Ríma bude to síce riešenie, ale jeho srdcu to nepomôže. Jeho rehabilitácia by sa rovnala zázraku. Verme však v zázraky a urobme všetko, aby sa tak stalo.
Tento rok bol aj rokom 20. výročia založenia SAJ. Prinieslo to oživený kontakt medzi členskými organizáciami. V rámci Európskej únie jogy (EUY) sa zvýšil vplyv SAJ. Z bezvýznamného malého asociovaného člena sa stal  plnohodnotný člen, ktorého slovo v EUY zaváži. Učitelia SAJ boli pozývaní na prestížne kongresy EUY ako lektori od r. 1995. SAJ bolo spoluorganizátorom kongresu 3 krát, a má členov vo výbore aj pedagogickej komisii. SAJ získala aj novú akreditáciu na výchovu cvičiteľov jogy, čo pomáha k vytváraniu podmienok pre zvyšovanie kvality výučby jogy na Slovensku. A to bola jedna z dôvodôv jej založenia.
 
 
Jún 2012
Blížia sa prázdniny. V Košiciach   sa ale blíži aj rok 2013, kde bude potrebné zabezpečiť, aby mesto bolo príťažlivé a dobre zásobené zdravými potravinami. Je dobré sa tu oprieť o londýnsky príklad kampane za produkciu organicky pestovaných zelenín priamo v meste. Takáto akcia by sa totiž dala odštartovať  aj v Košiciach.  Nikolau Ceauşescu mal podobný projekt, kde aj kvetinové záhony v mestách bolo potrebné premeniť v zeleninové záhrady ale tu  produkcia išla do štátneho zásobovania. http://www.capitalgrowth.org/ ukazuje moderné poňatie takéhoto systému. Ak by sa to ujalo, aj tí čo pestujú jogu pri prišli k vhodným potravinám.

 

Máj 2012

Sme ešte stále uprostred viacrozmernej krízy. Kríza Eura, dlhová kríza Grécka, hodnotová kríza a kríza čoho len chceme. Už vieme, že (dočasne) sa v dobe internetovských finančných operácií dá zakryť aj miliardová dlžoba (Grécko), že chyby hospodárskeho dizajnu zjednotenej Európy sa začínajú ukazovať s narastajúcou silou. Každý politik sa z tohto "faktu" snaží vytĺcť čo najviac profitu. Je zarážajúci fakt, že zadlženosť nášho štátu je už vecou "normálnou" a otázka je iba úroková sadzba nového dlhu. Na každého z nás pripadá skoro 3000€ dlhu. K tomu ešte predpoklad, že mayský kalendár končí v tomto roku nám môže brať životný elán, aj keď slovenský mayológ  M. Kováč konštatuje, že  akurát nám končí jeden z ich väčších cyklov, takže svet (a my v ňom) zatiaľ nekončí. Občas ale človek zauvažuje, či by "reset" nebol pre dnešného človeka riešením. Časť ľudí nevie čo s prostriedkami a je frustrovaný z blahobytu. O mnoho väčšia časť je frustrovaná z nedostatku a chudoby. Prvá skupina je dominantná a je "hegemónom" ďalšieho "rastu". Druhá skupina ju chce aspoň dobehnúť. Pritom sa strácajú etické hodnoty, tradičné hodnoty, špecifické kultúry, biodiverzita. Prebúdzajúci sa ekologický smer života zatiaľ vždy bol nakoniec dominovaný podnikateľmi a teda prestal plniť pôvodnú funkciu. Lovelock tvrdí, že "je už neskoro". Kogiovia budú adresovať zasadnutie UN Rio+20 novým posolstvom - že národy neurobili skoro nič preto aby ekologickú krízu bolo možné zažehnať a aby duchovné hodnoty (sanátana dharma) sa znovu ocitli v životoch väčšiny ľudí. Čo teda robiť - poddať sa či odolávať depresii? Ako premôcť napríklad mohutný spoločenský tlak vo smere, že kto nie je  sociálnych médiách, neexistuje? Však v niektorých US mestách sa dávajú na zem nové "dopravné značky": Look up (dvihni zrak), lebo počet nehôd vyplývajúcich z toho, že ľudia textujú na smartfone a zároveň chodia po ulici, prechádzajú cez cestu, šoférujú, atď. sa zvyšuje.   Vhodná to inšpirácia pre našich policajtov - o položku viac, ktorá by sa dala pokutovať (iste, iba aby nás chránili a pomáhali nám predísť nehodám). Odpoveďou je, že kľúč je vždy v správnej miere užívania vecí. Nemožno obísť IT, ale je možné nestať sa závislým a učiť to aj svojim deťom. Napriek tomu nás iste bude bolieť, keď na e-mail či SMS týždeň nedostaneme odpoveď. Neklesajme na duchu. Výskumy ukázali, že aj šváby dostanú depresiu ak zostanú samy bez informácií od svojej skupiny. Vedci zistili, že šváb je síce smradľavý a nevítaný, ale je to nesmierne zaujímavý a inteligentný  tvor, ktorý má vysoké sociálne vedomie a chová sa citlivo k potrebám druhých - skupina sa vždy podelí o zdroje a jesť napríklad začnú vždy naraz.  Našťastie nemajú ešte ale smartfóny a všetku komunikáciu uskutočňuje osobne a tímovo. Žeby to bol možný príklad pre nás? Učiť sa dá od každého. A závislosť na sociálnych sietiach sa dá riešiť aj jogovým tréningom, najmä meditáciou a ásanami.

Školy začali chrliť svojich absolventov - na strednej aj VŠ úrovni. Stále väčšia časť odchádza pracovať do zahraničia, čiže nastáva brain-drain. Naše školstvo je stále kritizované, ale v každom štáte EU aj v USA kritizujú školstvo. Akurát objemy peňazí, ktoré idú do škôl u nás aj v zahraničí sa veľmi, veľmi podstatne líšia a tým aj možnosti škôl. Ale veľké vynálezy nie sú obyčajne závislé na veľkých fondoch, iba na veľkej inšpirácii a výdrži inšpiráciu premeniť na poznanie. Je to podobné ako v joge. Nie drahé tréningové centrum, drahý cvičebný úbor  či podložka je zárukou objavu toho najjednoduchšieho v nás - nášho Bytia. Zárukou je inšpirácia - akési vízum, ktoré nám môže byť udelené, ale trvalý pobyt si musíme vybojovať už sami. A bytie v Bytí je to, čo nám pomôže porozumieť životu, jeho procesom, že je stále potrebné vidieť riešenia, byť pozitívne ladení aj keď sa stretávame s ťažkosťami. Nado všetko je potrebné byť vďačným za to, že tu na zemi môžme byť, učiť sa a kráčať k Poznaniu.

A keď sa chceme v tomto turbulentnom svete cítiť dobre, možno nám pomôže príbeh o Či Liang. Keď ochorel, syn k nemu zavolal troch lekárov. Jeden sa volal "Silou", druhý "Dobrýmslovom" a tretí "Čiernyakonoc". Doktor Silou povedal: Narušila sa rovnováha tepla a chladu... príčinou je nepravidelná strava a pôžitkárstvo... Je to liečiteľné. Či Liang vykríkol - je to zverolekár, odožeňte ho preč. Aj doktor Dobrýmslovom sa ozval. V čase tehotenstva tvoja matka nemala dosť životnej sily... Je to choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. Či Liang povedal - je to znalec, dajte sa mu najesť. Doktor Čiernyakonoc povedal: Chorobu Ti neposlalo nebo, nespôsobil človek ani duchovia. To, že si dostal telo a ľudskú podobu je riadené Vykonávateľom a Účtovníkom. Načo by ti boli lieky? Či Liang vykríkol: Je to nebeský lekár, dajte mu bohatú odmenu. Jeho choroba onedlho sama zmizla.

 

December 2011

Európa sa pozerá na Vianoce nervózne - médiá sú plné neistôt ohľadom  Eura, eurozóny aj EÚ. V ČR aj MR začínajú kupovať zlato, u nás hľadíme do seba a čakáme. Futurologickí guruovia radia nechodiť na dovolenky ale šporiť ("Kríza je neodvratná Hororové vízie Juraja Mesíka naháňajú strach" - Život_sk.mht 29.9.2011). Tí, čo môžu, skupujú nehnuteľnosti aby mohli pestovať potraviny ak by došlo k najhoršiemu.  Rakúsky milionár K. Rabeder rozdal majetok a cíti sa šťastným (http://www.cas.sk/clanok/211161/rakusky-milionar-rozdal-majetok-chudobnym-konecne-som-stastny.html). Opustil nás Steve Jobbs, ktorý študentom v r. 2004 odporučil, že ak chcú niečo veľké vytvoriť je potrebné aby boli najprv hladní a chudobní. Švajčiari odhalili, že "náš svet patrí 147 bankám" (SME, 5.11.2011). Vedci zistili, že asi bude potrebné prepísať učebnice - zdá sa, že neutrína vedia byť rýchlejšie ako svetlo (iDnes, 18.11.2011). Padla vláda. Každý sa teraz snaží získať predvolebný kapitál. Niektorí lekári štrajkujú. Pedagógovia neisto prizerajú. Asi aj oni by mali bojovať za zlepšenie svojho statusu. Keď pridáme prognózy na rok 2012, treba zbierať sily.

Kde nabrať sily do budúcna? Rád je veľa: naučiť sa odpúšťať, meditovať, modliť sa, cvičiť jogu. Jednoduché rady. Ale ak sa pozrieme napríklad na problém odpúšťania, zistíme, že to nie je až tak jednoduchý proces. Ak niekomu niečo odpustíme, mali by sme to mazať z pamäte a nikdy sa k tomu mentálne ani verbálne nevracať. Ani keď dotyčný urobí voči nám ďalšiu chybu. A to už iba málo ľudí dokáže. Ďalším umením je požiadať o odpustenie. Ako si pomôcť? Nuž napríklad tým, že si uvedomíme, že každý (aj my) koná tak, ako najlepšie vie za daných okolností. Že je to nevhodné, nedobré, zraňujúce atď.? Je to pravda, ale robí to tak preto, lebo naozaj za daných subjektívnych a objektívnych okolností nebol schopný lepšieho. To nemení objektívny charakter skutku, ale náš subjektívny vnem. Urobí nám to ľahšie odpúšťať. Veľkí jogíni ako Rámana Maharshi, Nisargadatta Maharáj, a ďalší (včítane Starého Zákona) hovorili, že napriek tomu, že to cítime možno inak, veci sa dejú tak, ako majú a že tento svet je dokonalý. Hovorí o tom aj Matúš (6:8). Symfónie dozrievajúcich karmických zárodkov produkujú prostredie a udalosti v ktorých sa nachádzame. Je na nás, či si to uvedomíme a  snažíme sa nevytvárať svojimi reakciami na tieto procesy ďalšie nevhodné karmy,  aby sme nebrzdili náš postup do menej problémových existenčných sústav. Je na nás, či si pripustíme, že už prvý indický zákonodarca  Manu ako aj starobylý jogín Sri Górakhnáth radili, aby človek spaľoval zlé karmy a zlé skutky pranajamou. Ani modlenie sa nie je jednoduchým procesom. V Novom Zákone (Mt. 6:6-6:8) Ježiš radí, aby sme modlitby neopakovali mechanicky, aby sme nehovorili zbytočnosti. O tom hovorí aj Filokália a starí kresťanskí majstri (Simeon, Jonatán, Makarios, Dionysios Areopagitos, Ponticos Evagrios...). Myseľ treba mať jednobodovú a odpútanú od zbytočných procesov v mysli.

Kresťanská stéla zo 6. storočia, ktorú našli v Číne uvádza: "(Prvý človek) bol požehnaný dobrou povahou a (Boh) ho vymenoval za ochrancu všetkých tvorov". Snažme sa byť súdnym ochrancom všetkých tvorov, ktorí sú v našom okolí (nevynímajúc seba). Sv. Dionysios Areopagitos potvrdzuje, že teóza - "zbožtenie" je cieľom ľudského života. Snažme sa uvedomiť, že ak nekráčame životom pozorne, nepustí nás ďalej, a budeme trpieť ako to uvádza kresťanská aj budhistická tradícia a ako to pripomínal aj Šri Rámakrišna. Takže sa na naše ťažkosti pozerajme s touto perspektívou a putujme životom obozretne, s konštruktívnou a správne ladenou mysľou. Ťažkosť, ktorá sa prejavila sa už dá nejak riešiť. Neprejaveným ťažkostiam, ako hovorí nestor jogy Šri Pataňdžali (PYS II.2;4;10;16) možno predísť. "Budúce utrpenie stojí zato aby sme mu predišli, a nakoľko sa ešte neprejavilo, možno mu predísť" (PYS II.16).  Takže predsa len pozerajme na Vianoce aj Nový Rok optimisticky. Máme to najlepšie čo môžme mať. Šťastné Vianoce. Rozdávajme radosť a nie (len) darčeky.

Pre r. 2011 klikni sem. Pre Archív klinki sem

G.M. Timčák

zpet.gif (95 bytes)

 

 

 

Design SOLIDES 2000