Posledná aktualizácia 18.1.2011


Optimalizované pre Internet Explorer 5.1 a vyššie vezie

Príhovor redaktora 

December 2009

Tento rok bol rokom nesmierne dynamickým. Okrem krízy hospodárskej sa objavuje aj vnem, že čím je osoba bohatšia a organizácia či spoločnosť väčšia, tým voľnejšie môže interpretovať etiku. Terajšia forma demokracie je neschopná tieto problémy riešiť, pretože strany a volení predstavitelia k svojim aktivitám potrebujú finančné prostriedky a dostávajú sa pod vplyv sponzorov. Tým pádom jednotlivci aj organizácie budujú obranné valy a už sa o transparentnosť až tak nesnažia, lebo existuje možnosť, že ich dáta budú zneužité proti ich záujmom.  Pozorujeme korupčné škandály, úniky informácií o osobách v štátoch EU, či USA a rozmýšľame, do akej podrobnosti nás dnes sleduje "Veľký Brat" a kde všade nás chce kontrolovať. Preto by sa zdalo byť logické, aby sa organizácie, ktoré zdieľajú podobné vízie - a tie vízie majú duchovný rozmer - považovali za spojencov. Nie vždy to ale tak je.

Nedávno sme sa boli pozrieť na objekty, kde by sme mohli mať letné kurzy jogy. Na jednom mieste, kde predtým bola škola s veľkými priestormi a telocvičňami sú dnes cirkevné inštitúcie. Z dverí vyšiel sympatický mladý muž a spýtal sa čo by sme radi. Hovoríme: hľadáme miesto pre náš letný kurz. A kto ste? Sme zo spoločnosti priateľov jogy, hovorím. Nuž to potom je bezpredmetné. Joga je nezlučiteľná s kresťanstvom. Uvažujem: žeby komunistické "Kto nejde s nami je proti nám" začalo znovu platiť? Pýtam sa, prečo?  Má  to pôvod vo východných náboženstvách. Hovorím - ale joga nikdy nebola a nie je náboženstvo. Dostávam otázku: Ale je tam prvok duchovna? Pýtam sa: v čom nie je prvok duchovna? "No, však", prichádza odpoveď. Rozmýšľam: v čom môže byť problém? Pýtam sa: Je duša Európana iná ako indická či africká? Nie, ale sú tu odtiene v jej chápaní, prichádza odpoveď.  K tomu, aby sme vyniesli súd o niečom, je potrebné danú vec poznať, hovorím.  Vidím však, že predsudok mladého kňaza nemám možnosť zmeniť. A ešte nedávno kňazi vo väzení aj na nútených prácach cvičili jogu. Na niektorých bohosloveckých fakultách teológovia prednášali jogovú filozofiu, učili jednoduchým Východným meditáciám. Žeby ich prax a úsilie nezanechalo stopy? Videl som, že mladý kňaz to myslí úprimne a pravdepodobne jeho predstavení mu dali informácie, ktorých sa drží. Asi sa hlbšie o danej veci nezamyslel, však má dosť iných starostí. Ale pritom jeho regionálne diskriminatívny názor by si vyžiadal, aby sme dedukovali, že s kresťanstvom na nezlučuje indická hudba, indický tanec,  indická literatúra, ajurvéda ani akupunktúrou, budo, džudo, aikido, karatedo atď atď. Všetky obsahujú prvky duchovna ak sú správne chápané. Zdá sa, že sa so (západným) kresťanstvom nezlučuje ani Východné (ázijské) kresťanstvo, ktoré začal šíriť sv. Tomáš, učeník Krista. Oni totiž obsahujú aj prvky Východného duchovného života.

Ak je človek duchovne založený, celý jeho život aj jeho skutky majú duchovnú dimenziu. Ak je konzumne založený, môže chodiť aj do kostola a duchovné dimenzie sa v jeho živote objavia iba naoko.

V dnešnej situácii už spomenutý konzumný príval tak zriedil ľudské hodnoty väčšiny, že bežný človek pomaly prestáva rozmýšľať, duchovno mu veľa nehovorí a ak, tak iba ako súčasť imidžu. Vieme, že či v dôsledku prírodných príčin alebo ľudských aktivít (alebo oboch), klíma sa mení. Nevieme aké to bude mať následky, ale modelové verzie budúcnosti sú skôr pesimistické. "Globálna nervozita" sa zvyšuje. Spiritualita je jedinou nádejou na holistický pohľad na život a na prípravu budúcnosti. Je jedinou nádejou na udržateľné chovanie sa. Ten, čo je zahladený do svojho zisku, nebude svoje hodnoty a rozhodnutia modelovať podľa zásad spirituality či udržateľnosti.

Veľmi veľa ľudí berie náboženstvo a duchovno iba formálne aj preto, lebo im to nedáva vnútorné zážitky a poznanie, ktoré sú potrebné k tomu, aby spiritualita získala v ich živote na priorite. Veľa kresťanov je v kríze viery. Jednak preto, lebo ho zneisťujú pritvrdené religiózne predpisy, škandály v ktorých figurujú kňazi, alebo materialistická propaganda,  ktorá je prítomná v skoro každej škole a v médiách. Preto tie inštitúcie a organizácie, ktorým sú spiritualita a duchovno dôležité, by mali nájsť spoločnú stratégiu obrody spirituality. Viem, že v prítomnosti sa to môže javiť ako utópia, ale inej cesty asi niet. Ináč nám hrozí nový "temný stredovek".

Podobne ako kresťanskej viere nevadí, že Ježiš bol Žid, že Jakubova vetva jeho nasledovníkov pozostávala iba zo židov, že tak židovské náboženstvo ako aj ranné kresťanstvo asimilovalo veľa prvkov v iných náboženských systémov, alebo že sv. Pavol revolucionalizoval odkaz Ježiša do podoby akceptovateľnej pre Rimanov, tak by mali byť pripravení aj nato, aby v tvorivom dialógu a bez strachu o stratu identity skúmali ktoré techniky duchovných praktík by pomohli najviac modernému človeku nájsť duchovné dimenzie svojho života cez skúsenosti.

Blíži sa Mikuláš aj Vianoce. Svätý Mikuláš sa do konzumnej prítomnosti dostal už iba ako čokoládová figúrka, ktorá je vo vnútri prázdna. Marketing Santa Klausa bol úspešnejší - a našinci si naňho privykajú. Oslavovať ho chodia do supermarketov.  Ježiško o Vianociach tiež nie je už viditeľný (snáď na pozdravných pohľadniciach a v kostoloch je jeho prítomnosť neohrozená) - prekonal ho opäť Santa Klaus. Vianoce sa stali sviatkom obchodu. O Vianociach sa najviac dozvedáme v tom kontexte, či obraty obchodov boli nižšie či vyššie ako v predchádzajúcom období. Nie v súvislosti s tým, či sa atmosféra rodín a spoločnosti stala láskyplnejšou, plnšou úsmevu a priateľstva. Pritom časovanie Vianoc je dané tiež  viac astronomicky než podľa skutočného dátumu narodenia Ježiša. Ten  nie je známy. Ale Saturnálie  v dobe  zimnej rovnodennosti boli vhodným dátumom a tak kresťanstvo adaptovalo jeden zo svojich najvýznamnejších sviatkov podľa pohanských obyčajov.

Ale buďme optimisti. Snáď vo chvíľach najväčšej potreby ľudia dobrej vôle a spirituality nájdu k sebe cestu a pomôžu tomu, aby naša budúcnosť bola menej rozporuplná ako minulosť.

 

August 2009

V Európskom jogovom svete je výročný kongres Európskej únie jogy (EUY) v Zinali (CH) vždy významná udalosť. Stretáva sa tam do 300 učiteľov jogy a cvičencov z mnohých krajín Európy aj Blízkeho či ďalekého Východu. Tohoročný 36. kongres mal z nášho pohľadu viac zaujímavostí: Slovenská asociácia jogy (SAJ) bola už 4. krát členom organizačného tímu. Na kongrese sa prvýkrát zúčastnili  vo väčšom počte (11) účastníci zo Slovenska. Na kongrese, ktorého témou bolo "Joga a zdravie" boli dvaja lektori zo Slovenska (J. Gajdoš, G.M. Timčák spolu s  I. Sedláčkom [síce z ČR, ale učiteľ jogy SAJ] ). Bolo by dobré, keby sa na tento "krst ohňom" podujalo viac našich učiteľov.

Prvá aktívna účasť našich lektorov v r. 1997 (Z. Bělík [hosťujúci lektor], I. Sedláček [učiteľ jogy SAJ], G.M. Timčák [učiteľ jogy SAJ]) na pozvanie  vtedajšieho organizátora kongresu R. Fauconniera, na odporučenie Holandskej jogovej asociácie pomohla aj SAJ vydať sa na dlhú cestu k asociovanému a potom plnému členstvu EUY, ktorá je dnes už skutočnosťou.   Ďalšou novinkou týkajúcou sa aj SAJ je, že na podnet generálnej sekretárky EUY Marianny Mascini-Lammers, do volieb o miesto vo výbore EUY bol prihlásený aj delegát SAJ. V dvoch kolách nakoniec vo voľbách na zasadnutí výkonného výboru EUY v Zinali získal väčšinu.

Na kongrese, na predstavení národných členských asociácií, stánok SAJ vďaka kreativite účastníkov zo Slovenska bol jedným z najnavštevovanejších. Vďaka patrí aj EUY, že pre účastníkov nahlásených SAJ umožnila 50% zľavu z vložného.

Na zasadnutí valného zhromaždenia EUY v Zinali vystúpil aj predseda Portugalskej jogovej asociácie (FPY), ktorá sa uchádza o členstvo v EUY. Referoval, že International Yoga Federation (IYF) ponúka svoje (aj učiteľské) diplomy za peniaze a že preto od nich odišli. To ešte nespomenul, že IYF  je nadšeným propagátorom "jogových" pretekov.  Dlhé roky sa IYF  snažilo "ukradnúť" pre seba aj EUY. Prevádzkovalo falošnú webovskú stránku EUY kde ju uvádzali ako člena IYF. Až právnym úkonom EUY stránku zrušili. Neskôr vytvorili "European Yoga Alliance" ako protiváhu EUY. Jeden z ich členov potom vytvoril aj "European Yoga Federation".  Mimoriadne ambiciózny uruguajský predseda IYF Fernando Estévez Griego, ktorý sa niekedy nazýva aj Dharmachari Swami Maitreyananda, (jeden čas sa nechával titulovať aj ako Mahamandaleshwar, ale neskôr na tlak z Indie od takéhoto titulu upustil) poňal jogu ako veľký podnik. Škoda, že jeho populistický prístup a štedré prepožičiavanie najrôznejších titulov dostáva z jogového hľadiska na pochybnú cestu množstvo cvičencov jogy aj jogových organizácií.

Pritom vo svete sa objavuje aj opačný trend o ktorom píše 5.9.2009 aj iDnes . Píše, že manažéri sa už neuspokojujú s púhou relaxáciou či cvičením ásan, ale vyhľadávajú kláštory a mníchov, s ktorými diskutujú o hodnotovom systéme v praktickom živote, o metafyzických dimenziách ako aj o ďalších aktuálnych duchovných otázkach. Pobyt v kláštore si mimoriadne cenia. Asi už nastala doba, keď len púhe "vyrábanie peňazí" za akúkoľvek cenu a akýmikoľvek cestami dostáva manažérov do situácie, kde hľadajú význam života a to, či etika je vôbec realizovateľná v bežnom obchodnom živote. Článok hovorí, že relaxácia a "joga" už neuspokojuje potreby manažérov. Je to preto, lebo autor pod jogou rozumie asi iba ásany a možno pranajamu (relaxáciu už ani neberie ako súčasť jogy - možno preto, lebo si ju vlastne "vyvlastnila" psychológia). Pritom ale klasická joga má za cieľ práve viesť človeka životom eticky a v duchovnom tréningu  tak, aby život mal zmysel práve v tom, že súčasne s plnením bežných úloh nachádzame v živote  cieľ duchovný a spejeme k vnútornému poznaniu. Preto aj skutoční jogíni, podobne ako správni mnísi či mníšky sú tak príťažliví pre ľudí a najmä pre tých, ktorí sú pod obrovským tlakom konkurencie, nadriadených či účastinárov. Preto sú aj ášramy a kláštory východných duchovných tradícií tak populárne. Sú ako oáza v púšti. Dávajú tým, ktorí prahnú po vnútornom pokoji a poznaní mapu ako k Prameňu dôjsť.

 

Máj 2009

V Európe sa ešte stále hovorí o kríze, ale aj v ťažkých časoch sú momenty radosti. Takouto radosťou bolo, keď pána Gert-Jan Overdijkinka,  predsedu Stichtig Yoga v Holandsku kráľovná Beatrix (Beatrix, by the Grace of God Queen of the Netherlands, Princess of Orange-Nassau...) pasovala za rytiera rádu Oranje-Nassau.  Gert-Jan je zástupcom Stichtig yoga v Európskej únii jogy. Kráľovná nehodnotila jeho osobné jogové úspechy ale prácu, ktorú ako predseda urobil za 20 rokov činnosti v rozširovaní jogy v Holandsku. Kráľovná povedala: "....spoločenská dôležitosť tejto metódy (jogy) privádzajúcej ľudí na cestu k (spoznaniu) vyššieho Vedomia si zasluhuje špeciálnu vďaku. Jedná sa o  cestu, ktorá môže viesť k šťastiu, zdraviu a spiritualite...".

Je pochopiteľné, že kráľovná nehodnotí jeho osobné kvality, a je potešiteľné, že kráľovský dvor si všimol význam jogy pre spoločnosť a pre spiritualitu ľudí. U nás nemáme kráľovnú a tobôž panovníka, ktorý by si všímal duševné procesy v krajine. Aké by to bolo prekvapivé, keby si u nás nejaká verejná inštitúcia všimla prácu našich učiteľov jogy a organizátorov jogového života, ktorá u nás je nemenej prospešná ako v Holandsku. Prácu, ktorá ročne učí  desaťtisícom ľuďom doma aj v zahraničí užívať kľúč k spoznaniu Podstaty Bytia, k šťastiu a k zdraviu. Ale ako sa hovorí, radosť a odmena je priamo v práci, ktorú človek robí pre dobro.

Ale aj tak ešte raz aj týmto spôsobom blahoželáme Gert-Janovi za jeho zásluhy a zato, že má takúto kráľovnú.

Ak človeka pasuje za rytiera kráľovná, je to dôvod k radosti. Veľa ľudí ale tú radosť premení na hrdosť a sú aj takí, ktorí ju premenia na namyslenosť. Keď sa to stane bežnému človeku, je to škoda, ale poviete si - asi dotyčný nevie, že skutočné hodnoty sa nedajú merať vonkajšími hodnoteniami. Ak sa to stane učiteľovi jogy, je to už vážnejšia vec, ale ak sa to stane profesionálnemu učiteľovi jogy uznávaného za majstra, potom je to tragédia. Tragédia preto, lebo hneď sa objaví pocit, že na všetko vie odpoveď, že nie je možné pripustiť, že sa mýlil, a pripustiť, že nie je tak dokonalý za akého ho považujú druhí. O ďalšiu chvíľu sa objaví pocit, že iba tá cesta je správna, ktorú dotyčný vykresľuje. A zas o ďalšiu chvíľu sa objavia spory nasledovníkov rôznych majstrov. Akonáhle vzniknú tieto spory, vznikajú roztržky aj vojny. A tak namiesto toho, aby spiritualita viedla k pokoju, šťastiu a porozumeniu, bude príčinou konfliktov a úmrtí. Keď pápež Benedikt XVI v máji 2009 vo Svätej zemi hovoril o nebezpečí politického zneužitia náboženstva, hovoril o skutočnom nebezpečí. Nebezpečí, ktoré trochu vyvolal  aj vo vlastných radoch, keď "pritvrdil" vo fixácii katolicizmu ako (jedinej) spásonosnej viery. Odraz tohto postoja viedol k spomaleniu uznávania princípov ekumenizmu, ktoré úspešne rozvíjal pápež Ján Pavol II, ktorý bol ochotný listom pozdraviť aj konferenciu Slovenskej Asociácie Jogy a nevidel v nej hrozbu pre kresťanov.

Tieto problémy sú možno tak staré ako ľudstvo samé. Hovoril o nich mimo iných aj slávny jezuita A. de Mello, či W. Bloom, žijúci učiteľ meditácie. Jeho zaujímavý postreh nájdete tu.

Keď hovoríme o pasovaní za rytiera, potom hovoríme o dvoch veciach: o radostnom a dlhodobom konaní, ktoré vytvorilo podmienky pre nominovanie na výber do stavu budúcich rytierov a o atrakcii, ktorá spomedzi uchádzačov vyberie niektorých, ktorí za rytiera pasovaní budú. Aj u nás vzbudil pozornosť film The secret, kde sa hovorí o zákone atrakcie a jeho význame pri individuálnej tvorivosti ako súčasti behu sveta. Audio nahrávka od N. D. Walscha, ktorá je tu pripojená dáva sfilmované tézy do použiteľnejšieho rámca a kontextu.

To ale, že ako naráža individuálna vôľa na zložitý psychofyzický systém Zeme, a že naše záujmy je potrebné zladiť so záujmami globálnymi a spirituálnymi, je predmetom aprílového prehlásenia  Kogi indiánov. Alanovi Ereirovi (www.tairona.org).

Január 2009

Recesia a joga

Koniec roka 2008 sa niesol v znamení recesie a škandálov. Skolabovala ekonomika Islandu. Potom prišli na rad ďalšie štáty. Vyšlo najavo, že počestnosť bankárov ťažko hľadať resp. nájsť. Vyšlo najavo, že rýchlo zbohatnúť sa dá len nepoctivo. Svet hľadá nové etické perspektívy. Nový prezident USA ohlasuje novú éru. Tú ohlásili už viacerí. V joge pred vyše štvrťstoročím to bol (dnes už nebohý) Maharishi Mahesh Yogi.

Ale aj v joge sa diali zaujímavé veci. Joga sa v rámci telesnej kultúry dostala všade. Ibaže v rámci fitnes. Zlé na tom je, že sa tak považuje skôr za šport, ale na druhej strane sa pritvrdili požiadavky na učiteľov jogy v rámci 5 stupňového systému vzdelávania koučov EU.  Dnes o ásanách, relaxácii či meditácii hovorí kdekto z fitnesu. Zdá sa, že v joge nastane "schizma". Jedni chcú jogu športovú - pretekársku, druhí fitnes jogu a tretí tú pravú, tisícročiami overenú jogu.  Kde sú preteky sú aj peniaze, pre niektorých sláva. Ale kde potom zostáva joga? Na Olympiáde mali byť ukážky pretekárskej jogy, ale nevedel som sa dopátrať, či naozaj boli. V Indii sa rozmohli veľké aj malé záujmové združenia na propagáciu "športovej jogy" (umeleckej jogy, rytmickej jogy, atletickej jogy a ásanovej jogy). V rámci nej  sa objavuje aj rozdávanie titulov. Aj nesvámiovia začali získavať tituly guru, mahamandaleshwar a to na zasadnutiach ktoré nie sú kompetentnými fórami, ale nazývajú sa Svetovými fórami. Aj predtým sa v Indii rozdávali tituly organizáciami, ktoré boli viac-menej samozvané. Pre získanie titulu rádžarišiho alebo brahmarišiho, človek nemusel nasledovať riši Ágastju a meditovať státisíce rokov. Stačil imidž, správny kontakt a eventuálne nejaký vhodný dar. Keď som skúmal aké sú kritériá udeľovania týchto titulov, nikdy som nedostal odpoveď. A pritom by to malo byť tak, že iba vyššie kvalifikovaný človek môže udeľovať tituly nižšie kvalifikovanému. Podobne ako v školstve nemôže bakalár prednášať na inžinierskom štúdiu. Ale je pravdou, že týždenne dostávam internetové ponuky za zakúpenie "hodnoverných" VŠ diplomov, takže vo svete je to už raz asi tak. Chceš? Zaplať a máš. Aj keby sa Ti nechcelo študovať, či v prípade jogy  meditovať tisícky, stovky či len celé roky. Čerešničkou na torte je list swami Shankaranandu, kde ohnivo obhajuje športovú jogu. Odvoláva sa na možné a nemožné autority a z Ardžunu urobil prvého jogína športovca. Tam dokonca postuluje, že jogačarjovia (učitelia jogy) "musia mať samadhi", až potom môžu byť jogačarjami.  Úctyhodný cieľ, ale vzhľadom nato, že to sú tí, ktorí sú zástancami športovej jogy, mám isté pochybnosti a úplnosti ich samádhi.

Takže nám v tomto krízami postihnutom svete zostáva iba spoľahnúť sa na to, že vlastná prax je tá, ktorá nám otvára cesty k Poznaniu, a keď Poznanie v nás svitne, budeme chápať aj tento (nedokonalý) svet ako dokonalý. Kiež sa to každému podarí. Vtedy by prišla naozaj nová éra.

 

September  2008

Joga, šport, biznis a sex

Táto kombinácia bude čitateľom znieť trochu exoticky, ale nemenej exoticky môže pôsobiť aj to, že organizácie ako International Yoga Federation (IYF)  usporaduvávajú majstrovstvá sveta v "joge" a že na ďalšej olympiáde v Londýne (2012) by sa už malo súťažiť aj v "joge". Objavil sa článok v denníku "The Hindu" o joge na Olympiáde. Časopis zverejnil pro-športové hlasy. Ale prečítajte si to sami. Čitateľovi  pravidiel jogových pretekov (včítane pretekov v džňána joge) asi veľmi do smiechu nebude.

Objavila sa ďalšia zaujímavosť. IYF a iné "jogové" organizácie v ktorých sa prelievajú väčšie finančné obnosy sa navzájom "exkomunikujú", ak im druhá organizácia vlezie do kapusty. G. Bivolaru, kontroverzný Rumunský tantrický "guru" ktorý má prsty v rôznych (aj nelegálnych) biznisoch a ktorý pôsobí v rade krajín, bol verejne "zrušený".  Keď si človek prečíta mail, ktorý došiel na moju adresu, okrem strašnej angličtiny, človek je zhrozený aj z obsahu. Kde dospeli tí, čo z jogy chcú urobiť biznis a pokrývky pre podozrivé a človeku škodlivé aktivity? A kde sa asi zastavia?

Druhá otázka vyvstáva - kedy sa toto prevalí cez naše územie, keď Bivolaru pôsobí už aj v Maďarsku a Česku?  Ako sa vyhnúť šíreniu sa takýchto škôl? Asi jediný prostriedok je informovanosť a legislatíva, ktorá by naozaj mala u zahraničných organizácií skúmať aj jej aktivity v domovskej krajine.

 

August 2008

Na poli jogy

 

28. augusta zomrel Swami Chidananda Saraswati, prezident Divine Life Society, žiak a nástupca legendárneho Swami Shivanandu (http://www.sivanandaonline.org/) vo veku 92 rokov. Bola to duchovná osobnosť, ktorá viedla Shivananda Ashram od r. 1963, keď zomrel Swami Shivananda. Swami Chidananda bol aktívnym aj pri obnove pôvodných hodnôt jogy v dobe, keď v joge sa objavili heterogénne smery (najmä športová "joga").

Február 2008

Maharishi Mahesh Yogi Ê2008

5. februára vo veku 91 rokov umrel Maharishi Mahesh Yogi. Autor meditačnej metódy TM,  - trochu podobne ako Rajneesh  (Osho) -  bol rád učiteľom celebrít a už v 70-ich rokoch sa majetok jeho  organizácie stal obrovským. V januári 2008 sa utiahol z verejnej sféry a venoval sa štúdiu védických textov.  Večer 5. februára zomrel v spánku, vo svojom ústredí v Holandskom Vlodrope.

Keď som o ňom počul prvý krát v r. 1962, chodil ešte len občas do Švajčiarska, kde mal založenú univerzitu. Európa mu bola príliš hlučná a nechcel na Západe ostať. Nakoniec ale Západ a jeho možnosti sa mu zapáčili. Má rad originálnych techník a postupov, ktoré sú dodnes populárne. Dal podnet na vznik rozsiahlych štúdií o účinkoch meditácie na zdravie a stavy vedomia. Jeho organizácia vlastní centrá alternatívnej zdravotnej starostlivosti, kde začínal aj Deepak Chopra.

V bývalej ČSSR sa technika TM objavila prvý krát v r. 1978. Prof. Ratneshwar Dayal, učiteľ jeho metódy, spolu so svojou manželkou umožnili osvojenie si tejto metódy mnohým záujemcom aj v Košiciach a to napriek nepriazni oficiálnych kruhov. Po r. 1989 sa TM znovu v ČSFR a neskôr SR objavilo, ale k masovému rozšíreniu nedošlo. Z Košíc začiatkom 90-ich rokov  do jeho  univerzitného strediska vo Fairfielde, USA odišli dvaja záujemcovia o hlbšiu štúdiu metódy TM.

 

Vianoce 2007 a Nový Rok 2008

Všetkým našim čitateľom prajeme láskyplné Vianoce a naozaj šťastný Nový Rok. Esej o Vianociach a joge nájdete na http://www.cassovia.sk/korzar/clanok.php3?sub=28.12.2007/28401KV

*

Joga v novom miléniu - Swami Maheshwaranda deklaruje jogu za "neoddeliteľnú od náboženstva"

Swami Maheshwarananda dňa 8.10.2007 pre denník SME deklaroval, že náboženstvo je "neoddeliteľné od jógy"   (Otázka: Tvrdíte teda, že náboženstvo je od jogy neoddeliteľné? Odpoveď: Presne tak. Žiadne náboženstvo, dokonca ani hinduizmus, nie je na tejto planéte staršie ako joga. Boh, jednotlivec, viera, modlitba, dobrý, zlý, hriech, utrpenie, šťastie... to všetko sú princípy jogy. A obsahuje ich vlastne každé náboženstvo. Otázka: Práve nemožnosťou oddeliť od nej náboženstvo však argumentovali kresťanskí odporcovia jogy proti jej zavádzaniu do našich škôl. Pritom to celé malo vychádzať práve z vášho učenia. Zástancovia zase tvrdili, že ide len o telesné cvičenia. Vy tvrdíte, že sa to nedá oddeliť. Odpoveď: Áno. A čo je podľa vás zdravie? Predsa duchovno, zdravý duch. Čo je rovnováha? Čo podľa vás nie je duchovné? A čo je vlastne Boh? Toto všetko je skôr medzináboženský konflikt, ktorý škodí mládeži na Slovensku. A to je veľká škoda. www.sme.sk ). Zaujímavé je aj to, že redaktor do úst "zástancov" dáva formuláciu,.že "(v prípade jógy) ide len o telesné cvičenia".

SAJ sa ani s jedným ani s druhým názorom nestotožňuje. Joga podľa klasických zdrojov jogy nie je ani náboženstvo ani sada telesných cvičení. Joga je holistická cesta životom, ktorá by mala vyústiť do spoznania Absolutna. Užíva všetkých 8 typov tréningu, ktoré definoval Pataňdžali. Pravidelné cvičenie jógy môže zlepšiť telesné aj duševné zdravie a integritu človeka.

Je to zaujímavý vývoj postoja swami Maheshwaranandu voči minulosti. Pravdou je, že jóga v podstate má za cieľ duchovný rozvoj a objav skutočného duchovného Poznania. Výrok, že jóga je "neoddeliteľná od náboženstva" je pravdepodobne iba výsledkom snahy swami Maheshwarananadu zdôrazniť duchovný rozmer jógy. Táto deklarácia ale možno naleje nový olej na oheň protestov Konferencie slovenských biskupov a môže znovu spôsobiť protesty cirkví voči jóge.

Každý, kto chodí do kurzov, ktoré vedú učitelia jógy SAJ vie aj z vlastnej skúsenosti, že jóga nie je náboženstvo. Nie je preto šťastné ponúkať dôvod pre cirkevný "boj proti jóge". Pritom všetkom  ešte stále neviem, prečo by malo KSB vadiť, ak si veriaci pomocou jógy prehĺbia svoj vnútorný život a zlepšia zdravotný stav, keď jóga neovplyvní ich náboženské presvedčenie. Naopak, malo by to byť dôvodom k podpore jogy.

Ako zaujímavosť k téme jóga v školstve možno spomenúť, že Talianska federácia jógy (TFJ) s talianskym ministerstvom školstva uzatvorila Protokol o vyučovaní jogy na školách učiteľmi jógy  TFJ. Pre učiteľov škôl, ktorí sa chcú vzdelať v jóge,  TFJ vytvorila v spolupráci s Boloňskou univerzitou nový nadstavbový študijný smer. Čiže aj v katolíckom štáte ako Taliansko je vyučovanie jógy v školách možné.  Ale v Taliansku aj výročnú konferenciu Talianskej federácie jógy často organizujú napríklad v krásnom a inšpiratívnom meste Assissi.  Budúci rok sa v Assisi uskutoční veľká medzinárodná jógová konferencia Sarva jóga.

Tento rok aj v Košiciach budú dni jógy SAJ a SPJ. Hlavným bodom programu - okrem tradičných cvičení bude Savita jóga.

Toho roku Dr. Stan Grof (na fotke druhý zľava), rodák z Prahy, ktorý formuloval systém Holotrópneho dýchania a jeho teoretické pozadie,  dostal v piatok 5. októbra v kostole sv. Anny v Prahe prestížnu  cenu Vize 97, ktorú udeľuje nadácia manželov Havlových. Na stretnutí sa zišli aj žiaci Stana Grofa.

A nakoniec jedna jazyková správa. Po mnohých rokoch užívania nesprávneho prepisu slova jóga do slovenčiny sanskrtológ Prof. Hajko z Bratislavy navrhol zmenu - joga by sa aj v slovenčine mala písať ako jóga. Prvá kniha vydaná na Slovensku, ktorá sa podľa toho riadi je Gheranda sanhitá, ktorá vo vydavateľstve Format vyšla toho roku.

G.M. Timčák

zpet.gif (95 bytes)

Nekrológ

Dňa 14.11.2007 po ťažkej chorobe zomrel Doc.Ing.František Kassay CSc., predseda OZ Humanita a zdravie pre všetkých Žilina. a zakladajúci člen Slovenskej asociácie jogy. So svojou zdravotnou výzvou bojoval 4 roky. Tieto roky boli pre neho aj jeho blízkych veľmi ťažké, ale cenné. V joge a potom v aplikovanej joge pracoval dlhé roky a zorganizoval okrem obrovského množstva seminárov a kurzov aj konferencie, z ktorých niektoré priniesli hodnotné pohľady do budúcna. Mal významnú rolu aj pri akreditácii kurzov učiteľov jogy SAJ. Jeho organizácia bola premosťujúcim článkom medzi potrebami obecnej verejnosti, učiteľov a technikami poskytovanými jogou. Bol projektovým nadšencom a život vnímal tiež ako radostný a neľahký projekt plný pozitívnych výziev. Život otestoval jeho pripravenosť na takéto chápanie v plnej miere.

Jeho pamiatka bude v nás žiť dlho.

G.M. Timčák

prezident SAJ

Späť na aktuálnu stránku

 

Design SOLIDES 2000