Aktuality
 
 

 
 
 
 

Aktuality

V septembri sa rozbehnú dva behu kurzu inštruktorov jogy SAJ. Jeden je v ŠS Košice (kurz inštruktora jogy 1-3. triedy) a jedno v ŠS Bratislava (kurz inštruktorov jogy 1.triedy). Prihlášky nájdete na www.saj.sk a pre Braislavu na 

http://www.joga.sk/sk/Aktualne-oznamy/Informacia-pre-zaujemcov-o-ucitelstvo-jogy-Jogovej-spolocnosti.html.

euy

V dňoch 21.-26.8.2022 sa v Zinali (CH) uskutoční Kongres Európskej únie jogy. Téma: Viveka - umenie správneho rozlišovania v živote. Záujemcovia prosím kontaktujte spjke@netkosice.sk.

Za SAJ bude učiť Karin Svitáková:    https://www.europeanyoga.org/euyws/wp-content/uploads/2022/04/KarinSvitakova2.pdf

Program EUY kongresu na október-december

euy okt

euy nov

euy dec

Prezentácia P. Gossanyiovej: 

Prednáška G.M. Timčáka:

https://youtu.be/VoSMC8cT3dU

Zoom kongres EUY 2021: "5000 rokov jogy a 50 rokov Európskej únie jogy"

https://www.europeanyoga.org/euyws/events/50yearseuy/

Novinky z EUY:

https://mailchi.mp/bd6828e0d304/latest-news-from-euy-5671778?e=67efd6b219

Zaujímajú vás vedecké výskumy o joge? 

Pozrite si: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=yoga%5BMeSH+Terms%5D&filter=pubt.meta-analysis&filter=pubt.review&filter=pubt.systematicreview&filter=ds1.y_5&filter=species.humans&filter=language.english&sort=pubdate

Stratégia EU ohľadom verejného zdravia (10.7.2020)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0205_EN.html

Dnes 13.4.2021 o 16.30 IST nás opustil yogacharya MUDR M.V. Bhole, bývalý výskumný riaditeľ Kaivalyadhamy v Lonavle, India a úspešný výskumník, ktorého do ČSSR prvý krát pozval akademik C.Dostálek v r.1972. Do ČR a SR chodil naďalej, jeden čas posielal aj svoju dceru. Bol známy v Indii aj Európe. Viackrát sme sa stretli s ním aj SRSG v Rishikeshi. Bude nám chýbať.

Newsletter EUY: 

47. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (https://www.europeanyoga.org/congress/en/), Pre koronavirus bola konferencia preložená na rok 2021. 22.-27. august 2021, ale uskutoční sa  cez Zoom a to cez rôzne weekendy as do novembre 2021.  Téma: 5000 rokov jogy, 50 rokov EUY. 

Podkast o esencii jogy

https://nadychvydych.podbean.com/e/esencia-jogy-gejza-timcak/

Koronavírus spôsobuje časté prerušenie možnosti viesť cvičenia jogy. Pritom zlepšenie imunity by malo byť prioritou moderného človeka.

EUY Webinarová konferencia  bude mať  v piatok 21 augusta 2020,  od 12.00-13.30 CET prezentáciu G.M. Timčáka na tému: Socially induced fear and its management through yoga – a path to fearlessness. Abstract

 • Medzinárodný deň jogy - 21.6.2020. Asi sa preloží tiež na rok 2021. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..IYD 201930.06.2018
 • Zasadnutie valnej hromady a výboru EUY v Charkove(UA)-  apríl 2020 zrušené pre koronavírus,
  Zinal (CH) auguist 2020.
  12.2.2020
 • Prosíme inštruktorov jogy, ktorí končili kurzy SAJ, aby si aktualizovali kvalifikáciu a prihlásili sa na SAJ (spjke@netkosice.sk) ohľadom nových legislatívnych zmien inštruktorstva (cvičiteľstva) jogy a aktualizáciu platnosti kvalifikácie.
  1.10.2020
 • Dr. Anuradha Choudry  a Dr. Vinayachandra z Jainskej Univerzity v Bangalore prisľúbili wekend o jogovej psychológii a jogovej sanskritskej terminológii (sept. 2020), Košice
  20.2.2019
 • Diskusné príspevky
 • Odborné pobyty inštruktorov a praktikantov jogy v ášrame SRSG v Rishikeshi aj v roku 2020 ukázali priaznivý vplyv trojtýždňového pobytu  v prostredí, kde joga sa cvičí od 05.20 do 22.30, na zdokonalenie jogovej praxe.

            30.8.2019

 • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studies.  spirituality-studies.org   Tento unikátny časopis je otvorený aj pre autorov z radov členov  SAJ. Pozrite si jeho najnovšie číslo (https://www.spirituality-studies.org/current/).
 • V Prestone (UK), 12.10.2019 bola konferencia IYN na tému "What is yoga"., na ktoru SAJ predniesla prednasku ".Is yoga what we know as yoga?".
 
 
 

Slovenská asociácia jogy