Domov > Aktivity SAJ > Konferencie
 
 

 
 
 
 

Konferencie

51. kongres EUY Zinal (CH), 18.-23.8.2024. Téma: Prana - the force of life. Prihlášky na Congress in Zinal – European Union of Yoga (europeanyoga.org) .

 

47. kongres Európskej únie jogy v Zinale (CH) (https://www.europeanyoga.org/congress/en/), 23.-28. august 2020.  Téma: Joga ako vnútorná cesta. Účastníci z radov členov členských organizácií SAJ budú mať zľavu  na vložnom  ak nás bude viac ako 10. Informácie: spjke@netkosice.sk .  Prosím prihláste sa v januári, lebo je potrebné zvlášť rezervovať ubytovanie (prenajímame si domček). Cvičitelia členských organizácii SAJ sa mohli prihlásiť ako lektori do 15.10.2019  na spjke@netkosice.sk .

Správa  zo zasadnutia výkonného výboru EUY v Zinali, 2017
(PDF )

Správa  z kongresu EUY v Zinali, 2017

Nový workshop o sanskrite, jogovej terminológii a jogovej psychológii s Dr. A. Choudry a Dr. Vinaya Chandrom bude v r. 2025  v Košiciach. Seminár bude zároveň súčasťou kurzu učiteľov jogy a súčasť ďalšieho vzdelávania učiteľov jogy.

Seminár SAJ, JS  a SPJ bude v marci 2026 v Bratislave.  Téma "Savita jóga" Tieto akcie sú zároveň aj aktivitou pre predĺženie kvalifikácie učiteľa jogy SAJ.

Záverečná správa  SAJ o projekte OSF IDEP  „Dištančné vzdelávanie učiteľov jogy“

 

 
 
 

Slovenská asociácia jogy