News01
 
 

 
 
 
 

Slovenská asociácia jogy

Poslanie SAJ je  podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.

Člen Európskej únie jogyEUY

 List pápeža Jána Pavla II. členom SAJ

 

 
 
 

Slovenská asociácia jogy