Domov > Štruktúra SAJ > Výbor
 
 

 
 
 
 

Výbor

Členovia výboru 
Ing. S. Ftáčniková JS Bratislava
Mgr. Dagmar Blight PhD. JS Bratislava
Mgr. Karin Svitáková  Savita Yoga International Praha
Dr. J. Miko Akadémia integrálneho zdravia, Prešov
E. Kubincová ZEČK Košice

Pozorovatelia
Ing. M. Rotrekl Praha
M. Vahl Budapešť
 Paed. Dr. J. Gajdoš PhD Bratislava
 
 
 

Slovenská asociácia jogy